Ръчни стоматологични инструменти

 

alt
1.1  Дръжка за огледало
 
alt
 1.2 Стоматологична сонда
 
1.3 Амалгамоносач
 
1.4 Щопфер с 2 топчета
 
1.5 Щопфер с 2 пламъчета
 
1.6 Обратен шпатул
 
1.7 Щопфер цилиндричен
 
1.8 Пинцета