За нас

МЕТЕО-инженеринг ООД е регистрирано в Софийски градски съд през 1990г. съгласно Търговския закон на Република България

Предмет на деиност:

• Производство на стоматологични инструменти и консумативи
• Производство на медицинско оборудване
• Производство на метеорологични датчици (за скорост и посока на вятъра и за валеж)
• Производство и инженеринг на изделия от областта на точната механика
• Производство и инженеринг на метални конструкции

Дружеството е 100% частно и разполага със собствени призводствени площи и оборудване.

 

altalt